Nieuws

 

Gesloten

home foto museum

 

Het museum is gesloten van 19 december 2017 tot en met 6 januari 2018. Vanaf maandag 8 januari zijn we weer geopend op onze vaste tijdstippen elke maandagavond tussen 19.00 - 22.00 uur en op zaterdag middag van 14.00 - 17.00 uur.

Wij wensen u prettige feestdagen en hopen u in 2018 weer te mogen begroeten

DVD Hedel 1955 en 1965

 

Misschien heeft u de videobanden nog en moeten deze worden vervangen? We hebben de videos gedigitaliseerd en in een heel beperkte oplage beiden op 1 DVD gezet.Voor € 15 is de DVD van u. Niet on-line te koop, maar wel in ons museum als we geopend zijn op zaterdag tussen 14.00 - 17.00 en op maandag van 19.00 - 22.00.

.DVD Cover voor website

Mededelingenkastje

De oudere Hedelnaren zullen zich nog herinneren dat aan de zijkant van het voormalige gemeentehuis (thans ons museum) een mededelingenkast hing.

In de mededelingenkast werden allerlei aankondigingen gedaan zoals:

  • voorgenomen huwelijken,
  • gemeentelijke verordeningen en
  • besluiten.

Sinds enkele weken hebben we een replica van de kast opgehangen. Hierin kunnen

  • niet-commerciële,
  • niet-ideële en
  • niet-politieke mededelingen

worden opgehangen, na beoordeling door het bestuur van de Stichting Hedels Historie.

De voorwaarden waaronder mededelingen kunnen worden geplaatst in het mededelingenkastje zijn te verkrijgen in het museum.