Nieuws

 

Boek Presentatie "Hedel Geschiedenis aan de Maas"

Geschiednis van HedelOp 21 december 2018 overhandigde Ben de Gier het eerste exemplaar (symbolisch, want de eerste druk is al uitverkocht!) van zijn boek Hedel, Geschiedenis aan de Maas dat onlangs is verschenen. Het boek behandelt de oorsprong van Hedel tot en met het Hedel van na de 2e wereldoorlog. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de strijd tegen de rivier.

In de bijlagen vindt u de oorlogservaringen van een negenjarig Hedels meisje, persoonlijke verslagen van militairen van de Prinses Irene Brigade bij de slag om Hedel in april 1945, een uitgebreide lijst met namen en bijnamen van Hedelnaren en een tijdlijn met daarin opgenomen gebeurtenissen die direc if indirect invloed op Hedel hebben gehad.

Het boek is te verkrijgen in het museum tijdens openingsuren en bij de ReadShop in Hedel.

 

DVD Hedel 1955 en 1965

 

Misschien heeft u de videobanden nog en moeten deze worden vervangen? We hebben de videos gedigitaliseerd en in een heel beperkte oplage beiden op 1 DVD gezet.Voor € 15 is de DVD van u. Niet on-line te koop, maar wel in ons museum als we geopend zijn op zaterdag tussen 14.00 - 17.00 en op maandag van 19.00 - 22.00.

.DVD Cover voor website

Mededelingenkastje

De oudere Hedelnaren zullen zich nog herinneren dat aan de zijkant van het voormalige gemeentehuis (thans ons museum) een mededelingenkast hing.

In de mededelingenkast werden allerlei aankondigingen gedaan zoals:

  • voorgenomen huwelijken,
  • gemeentelijke verordeningen en
  • besluiten.

Sinds enkele weken hebben we een replica van de kast opgehangen. Hierin kunnen

  • niet-commerciële,
  • niet-ideële en
  • niet-politieke mededelingen

worden opgehangen, na beoordeling door het bestuur van de Stichting Hedels Historie.

De voorwaarden waaronder mededelingen kunnen worden geplaatst in het mededelingenkastje zijn te verkrijgen in het museum.